فروشگاه اینترنتی سایت ایران زمین مهر

طراحی مهر

طراحی مهر

ارتباط با ما
طراحی مهر

هنر مهرسازی

هنر نعمت بزرگی است که پروردگار عالم در نهاد بشر قرار داده است تا بتوانند از آن در جهت شکوفائی فکر، در طول زندگی بهره مند شوند. لذا با ابتکار و خلاقیتی که بشر در خود دارد توانسته است تا برای فهماندن و درک منظور خود، ابتدا به صورت اشاره، تکرار و در ذهن نگهداشتن حرکات، منظور خود را به دیگران ابرازکند تا بتواند، با پیشرفت و اختراع در رفع احتیاج با هم زندگی کرده و خواسته های روزمره خود را به کمک حرکات موزون مرتفع سازد. لذا این مخلوق، با استعداد خود توانست با نشان دادن تصاویر بسیار ساده و علائم و اشاره، مشکلات را از مسیر اهداف عالی خود دور گرداند. با چوب و سنگ های تیز، برروی خاک و سنگ یادیواره کوه ها نقاشی کرده، با گذشت زمان و تجسس، احساس تملک در او پدیدار گردید و سعی نمود با نشانه گذاری صاحب اختیار چیزی باشد. لذا قبل از بوجود آمدن خط به شکل علامت گذاری و کشیدن خطوط خاصی محدوده اختیارات خود را به بیننده القاء کرده و بصورتی، مالکیت خود را به دیگران نشان داد. مُهر یکی از این گونه هنرهای مورد لزوم است که بشر در زمان های دور، بعد از دوستی، محبت، یکدلی و گاهی به خاطر خشونت و ستیز، به خلق اشیائی پرداخت تا بتواند به کمک دیگران دشواری ها را از سر راه پیشرفت خود برداشته و از گزند اتفاقات طبیعی و قومی رهائی یابد. به همین خاطر با سعی، تلاش و پشتکار فراوان دانست که باید قانون و نظمی در کارش لحاظ گردد. پس برای جلو گیری از هرج و مرج وسیله ای را اختراع کرد که ضامن سلامتش باشد، تلاش نموده، علامت و نشانی را برای این منظور بوجود آورد. این کوشش، زائیده هنر در زندگیش بود و توانست وسیله ای پیدا کند تا جلو بی نظمی گرفته شود و آن مُهر و نشانی بود که تا به امروز آن را مورد استفاده قرار داده است.

۱۸ / ۱۰ / ۱۳۹۶